Canisterapie v DDM hl.m. Prahy

Canisterapie v DDM hl.m. Prahy

Jsem interním pracovníkem Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské Spektrum. Působím zde jako pedagog volného času a mám na starosti výtvarné a hudební oddělení. Vedu výtvarné kroužky pro děti od tří do deseti let a v hodinách se snažím propojit výtvarnou tvorbu s canisterapií, což se mi zatím daří :) Se psy docházím i do ostatních kroužků, kde učím děti hlavně zodpovědnému vztahu ke psům, čili prevenci. Jezdíme i na různé akce a letní tábory. Psalo se o nás i v časopise a také jsme vystupovali v přímém přenosu v pořadu Sama doma. :)

Canisterapie v Karlínském Spektru

Každý kroužek je 4x za měsíc, z toho je cca jedna hodina propojena s canisterapií (program je popsán níže).
Pejsci se v kroužcích vyskytují i v jinou dobu, kdy s nimi děti nemají připravený program. Jde o částečnou tzv. rezidentní formu canisterapie.V zahraničí mají s rezidentní formou pozitivní zkušenosti především proto, že zvyšuje během dne kontakt klientů se psem a zároveň snižuje riziko přetížení psa, protože zájem o kontakt není tolik koncentrován jako při krátké návštěvě. Jako ideálním řešením se jeví možnost propojení rezidentní formy canisterapie s návštěvním programem, kdy zaměstnanec zařízení je zároveň majitelem canisterapeutického psa (což je můj případ :).
Děti se v tomto případě s pejsky jen přivítají a věnují se výtvarné činnosti. Psi obvykle klidně leží na svém místě, takže se navzájem neruší. I přesto, že jsou v tomto případě psi pasivní, mají značný vliv na atmosféru ve třídě. Děti jsou klidnější a je snažší namotivovat je k práci. Aktivity výtvarné a "psí" se také mohou navzájem kombinovat či doplňovat.

 Zvolená forma canisterapie: 

AAA (Animal Assisted Activities)  

Zvířaty asistované aktivity, aktivity za přítomnosti zvířete. Tyto aktivity poskytují především příležitost pro motivační, výchovný, odpočinkový či terapeutický prospěch zaměřený na zvýšení kvality života klienta. Tyto aktivity jsou poskytovány v různých prostředích a jsou poskytovány profesionálem nebo dobrovolníkem za účasti speciálně vybraných zvířat. 

Charakteristika: 

Není zdenaplánovaný speciální léčebný cíl pro každou návštěvu.“

„Dobrovolníci nevyžadují od ošetřujícího personálu detailní pozornost“.

Návštěva je spontánní a další návštěva je dohodnuta dle potřeby.

Hodnota AAA je především v pocitech psychické pohody v prožívání emočně libých prožitků  a spokojenosti.

Cílem AAA je především přinést klientům novou zkušenost, potěšit je a poskytnout další libé pocity  spojené s přítomností zvířete, jako motivačního prvku .

 

Forma AAA, která bude probíhat ve Spektru

  • interaktivní, kdy dochází k vzájemné interakci mezi klientem a zvířetem
  • forma návštěvní, kdy do zařízení dochází v pravidelných intervalech dobrovolník se svým zvířetem či skupina dobrovolníků (nejčastěji jednou týdně na 40 minut až jednu hodinu), tato forma je v zařízeních s náročnou ošetřovatelskou péčí vítanější

 

AAE (Animal Assisted Education)

Mezi základní pojmy běžně používané v oblasti zooterapie v zahraničí patří bezesporu Animal Assisted Education – AAE, výuka s přispěním zvířat.

 

PROGRAMY AKTIVIT:

1. Prevence a výchova k zodpovědnému vztahu ke psům

Obsah (průběh):
Náplň tohoto modulu je zaměřena na zmapování znalostí a zkušeností (negativní, pozitivní) dětí se psy. Doplnění zásad zodpovědného přístupu ke zvířeti, preventivních pravidel chování v rizikových situacích i při běžných denních aktivitách. Názorná demonstrace různých situací, preventivních opatření, bezpečného chování a protektivní (ochranné) polohy dítěte při útoku psa. Program je určen dětem navštěvujícím MŠ, ZŠ ( viz. spolupráce s centrem Canisterapie na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity).

2. Dítě a zvíře (pes) – výchovně vzdělávací forma

Obsah (průběh):
Program zaměřený na výcvik psa a ukázka poslušnosti, výživa psa, veterinární péče, péče o psa, výstavy, plemena psů a jejich rozdělení, vybavení potřebné pro rozvoj a výchovu psa.

3. Interaktivní forma – zážitkový program založený na kontaktu klienta a psa

Obsah (průběh):
Přivítání, seznámení se s pejsky, ukázka poslušnosti a spec. triků, česání, slalomy, aportování, schovávání piškotů, piškotovaná, tunely, soutěže, poznávání jednotlivých částí těla psa, poznávání psů poslepu

zdroj: www.canisterapie.org/


 

Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace